Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Guttiferae
Genus : Hypericum L.
Taxon : Hypericum linarioides BOSSE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Theales
Family Clusiaceae
Genus Hypericum
Species Hypericum linarioides BOSSE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık yamaçlar ve çam korulukları
Yükseklik : 1200-3000
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : B., K., O., D. Anadolu
Genel Dağılımı : Yugoslaveyaa, Bulgaristan, Yunanistan, Kırım, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, ARDAHAN, KASTAMONU, AĞRI, ANKARA, BURSA, ERZİNCAN, ERZURUM, KAYSERİ, KÜTAHYA, NİĞDE, RİZE, SİVAS, TRABZON
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B10, C5