Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Malvaceae
Genus : Alcea L.
Taxon : Alcea acaulis (CAV.) ALEF.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Malvales
Family Malvaceae
Genus Alcea
Species Alcea acaulis (CAV.) ALEF.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : çorak yerler, nadas tarlalar
Yükseklik : 400-450
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. D. Anadolu
Genel Dağılımı : Mısır, B. Suriye, Suriye Çölü

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞANLIURFA
Based on Grids:
C7