Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Linaceae
Genus : Linum L.
Taxon : Linum densiflorum DAVIS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Linales
Family Linaceae
Genus Linum
Species Linum densiflorum DAVIS

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : yarıçalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalık kireçtaşı ve volkanik yamaçlar
Yükseklik : 2100-2600
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BİTLİS, AĞRI, VAN
Based on Grids:
B9, B10, C9