Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Linaceae
Genus : Linum L.
Taxon : Linum pycnophyllum BOISS. ET HELDR. subsp. kurdicum DAVIS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Linales
Family Linaceae
Genus Linum
Species Linum pycnophyllum BOISS. ET HELDR.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : yarıçalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalık kireçtaşı yamaçlar ve doruk sırtları
Yükseklik : 3000-3500
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, VAN
Based on Grids:
B9, C10