Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Geraniaceae
Genus : Geranium L.
Taxon : Geranium divaricatum EHRH.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Geraniales
Family Geraniaceae
Genus Geranium
Species Geranium divaricatum EHRH.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık şekiler, çayırlık yerler
Yükseklik : 1400-1900
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., D., O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : G. ve O. Avrupa, Kırım, Kafkasya, B. Sibirya, K. Irak, Suriye Çölü, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, ANTALYA, GİRESUN, İÇEL, RİZE, YOZGAT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B5, C2, C3, C5