Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Geraniaceae
Genus : Geranium L.
Taxon : Geranium stepporum DAVIS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Geraniales
Family Geraniaceae
Genus Geranium
Species Geranium stepporum DAVIS

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : nadas tarlalar
Yükseklik : 980-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : İran, Kafkasya, K. Afrika, Suriye Çölü

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, ERZURUM, KONYA, SAMSUN, SİVAS, TUNCELİ, VAN, YOZGAT
Based on Grids:
A5, A9, B6, B7, B8, B9, C4