Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Ranunculaceae
Genus : Anemone L.
Taxon : Anemone narcissiflora L. subsp. wildenowii (BOISS.) DAVIS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Ranunculales
Family Ranunculaceae
Genus Anemone
Species Anemone narcissiflora L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : kayalık volkanik yamaç
Yükseklik : 2400-3100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, AĞRI, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, SİVAS
Based on Grids:
A7, A9, B6, B10