Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Geraniaceae
Genus : Geranium L.
Taxon : Geranium kurdicum BORNM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Geraniales
Family Geraniaceae
Genus Geranium
Species Geranium kurdicum BORNM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : toprak yamaçlar, su birikintileri, dereler
Yükseklik : 2700-3150
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, VAN
Based on Grids:
B8, C9, C10