Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Zygophyllaceae
Genus : Zygophyllum L.
Taxon : Zygophyllum atriplicoides FISCH. ET C. A. MEYER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Sapindales
Family Zygophyllaceae
Genus Zygophyllum
Species Zygophyllum atriplicoides FISCH. ET C. A. MEYER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı, iki evcikli
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : yarı-çöl bitkileri birliklerinde, sarp aşınmış taşlı, çakıllı ve killi yamaçlar
Yükseklik : 4-5
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Nahcivan, KB. İran, Türkmenistan (Doğuya doğru Kazakistan, Fergana, G. Tacikistan, İran içinden GD. Afganistan ve Pakistan-Balucistan´ a kadar)

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS
Based on Grids:
A9, B10