Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Aceraceae
Genus : Acer L.
Taxon : Acer campestre L. subsp. leiocarpum (OPIZ) PAX

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Sapindales
Family Aceraceae
Genus Acer
Species Acer campestre L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : yaprak döken ormanlar ve çalılar
Yükseklik : 700-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa´nın Çoğu (K. ve D. Uçları Hariç), Kafkasya, K. İran, KB. Afrika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARTVİN, GİRESUN, SAMSUN, TOKAT, TRABZON
Based on Grids:
A5, A6, A7, A8, A9