Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rhamnaceae
Genus : Rhamnus L.
Taxon : Rhamnus pallasii FISCH. ET MEY.

Vernacular Names of The Taxon
Çoban çırası (Gümüşkaya-Torul)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rhamnales
Family Rhamnaceae
Genus Rhamnus
Species Rhamnus pallasii FISCH. ET MEY.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : kayalık yamaçlar
Yükseklik : 450-1600
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, K., KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, ARDAHAN, ARTVİN, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B8, B10