Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Ranunculaceae
Genus : Adonis L.
Taxon : Adonis dentata DEL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Ranunculales
Family Ranunculaceae
Genus Adonis
Species Adonis dentata DEL.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : nadas tarla
Yükseklik : 450-450
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu (Mezopotamya)
Genel Dağılımı : K. Afrika, Kıbrıs, Suriye Çöl, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞANLIURFA
Based on Grids:
C6, C7