Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Chamaecytisus LINK
Taxon : Chamaecytisus pygmaeus (WILLD.) ROTHM.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu : KAMEFİT
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık yamaçlar ve hareketli kayalıklarda
Yükseklik : 1000-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. ve O. Anadolu
Genel Dağılımı : Balkanlar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, ÇANKIRI, KARABÜK, KASTAMONU, AMASYA, ANKARA, BURSA, GİRESUN, KÜTAHYA, SAMSUN
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, B2