Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Astragalus L.
Taxon : Astragalus oxyglottis STEV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Astragalus
Species Astragalus oxyglottis STEV.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kumlu çorak yerler, bozkır
Yükseklik : 920-1200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye Çöl, Kırım, K. ve O. İran, G. Rusya, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ERZURUM, NİĞDE
Based on Grids:
A8, B9, C5