Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Astragalus L.
Taxon : Astragalus viciifolius DC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Astragalus
Species Astragalus viciifolius DC.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : dağlık bölgeler
Yükseklik : 1200-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve O. Anadolu
Genel Dağılımı : Gürcistan, Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, AMASYA, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE
Based on Grids:
A5, A7, A9