Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Astragalus L.
Taxon : Astragalus onobrychis L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Astragalus
Species Astragalus onobrychis L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : alpin çayırları, volkanik hareketli kayalıklar, bozkır
Yükseklik : 975-2400
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Trakya
Genel Dağılımı : O. ve G. Avrupa, G. Rusya, Kırım, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, IĞDIR, KARS, ANTALYA, ERZURUM, ISPARTA, SİVAS, TEKİRDAĞ, VAN
Based on Grids:
A1, A2, A6, A8, A9, B8, B9, B10, C2, C3