Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Vicia L.
Taxon : Vicia alpestris STEV. subsp. alpestris STEV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Vicia
Species Vicia alpestris STEV.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : kayalık yamaçlar
Yükseklik : 2700-3300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, SİİRT, VAN
Based on Grids:
B9, C10