Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Vicia L.
Taxon : Vicia balansae BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Vicia
Species Vicia balansae BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : Piceae ve Pinus sylvestris ormanlarında, dağlık arazilerde, kıyılarda
Yükseklik : 1100-2600
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9