Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Trifolium L.
Taxon : Trifolium retusum L.

Vernacular Names of The Taxon
Yonca

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Trifolium
Species Trifolium retusum L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : bozkır ve orman açıklıklarında
Yükseklik : 700-1800
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : B. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : G. ve O. Avrupa, Kırım, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ANKARA, BİNGÖL, DİYARBAKIR, İZMİR, KONYA
Based on Grids:
A4, B1, B3, B4, B8, C7, C10