Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Trigonella L.
Taxon : Trigonella kotschyi FENZL

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Trigonella
Species Trigonella kotschyi FENZL

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : kayalık kireçtaşı yamaçlar, nadas tarlaları, meşe çalılığı
Yükseklik : 0-2000
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, ELAZIĞ, HATAY, İÇEL, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, NİĞDE
Based on Grids:
B6, B7, C5, C6, C7