Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Trigonella L.
Taxon : Trigonella tenuis FISCH.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Trigonella
Species Trigonella tenuis FISCH.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : taşlı yamaçlar, bozkır, çam korulukları
Yükseklik : 300-1500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : O., D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Balkanlar, Kırım, G. Rusya, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ANKARA, BİLECİK, DENİZLİ, ISPARTA, İÇEL, KONYA, KÜTAHYA, KAHRAMANMARAŞ
Based on Grids:
A2, A4, B2, B6, B10, C2, C3, C4