Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Anthyllis L.
Taxon : Anthyllis vulneraria L. subsp. boisseri (SAG.) BORNM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Anthyllis
Species Anthyllis vulneraria L.

General Taxon Information
Ömür : Tek-İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalık yamaçlar, kıyılar, otlak, seyrek koruluklar
Yükseklik : 450-3100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve Karasala Anadolu
Genel Dağılımı : Kırım, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARS, AĞRI, AMASYA, ANKARA, ARTVİN, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, İÇEL, KÜTAHYA, TOKAT, TRABZON
Based on Grids:
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B7, B9, B10, C5