Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Coronilla L.
Taxon : Coronilla varia L. subsp. varia L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Coronilla
Species Coronilla varia L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : taşlı yerler ve yaprak döken koruluklar ve çalılık, ekilmiş yerler
Yükseklik : 250-2150
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Türkiye
Genel Dağılımı : G. ve O. Avrupa, Kırım, G. ve O. Rusya, Kafkasya, B. Suriye, Kıbrıs, K. ve KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, BOLU, İSTANBUL, IĞDIR, HAKKARİ, AĞRI, ANKARA, ANTALYA, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, İZMİR, KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, MUĞLA, SAMSUN, SİNOP, BAYBURT
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B4, B7, B8, B9, B10, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10