Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Hedysarum L.
Taxon : Hedysarum hedysaroides (L.) SCHINZ ET THELL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Hedysarum
Species Hedysarum hedysaroides (L.) SCHINZ ET THELL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık yamaçlar, çağıllık ve sekiler
Yükseklik : 2300-3100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : O. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARTVİN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9, B8, B9, B10