Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Onobrychis ADANS.
Taxon : Onobrychis subacaulis BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Onobrychis
Species Onobrychis subacaulis BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık yamaçlar, çakıllı ovalar
Yükseklik : 900-900
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu (Aras Vadisi)
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR
Based on Grids:
A9, B10