Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
Statistics



Taxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Cerasus DUHAMEL
Taxon : Cerasus angustifolia (SPACH) BROWICZ var. sintenisii (SCHNEIDER) BROWICZ

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : volkanik yamaçlar, çalılıklar
Yükseklik : 1400-1600
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, ERZİNCAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B8, B10