Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Cerasus DUHAMEL
Taxon : Cerasus microcarpa (C. A. MEYER) BOISS. subsp. tortuosa (BOISS. ET HAUSSKN.) BROWICZ

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-4
Habitat : kayalıklı, kalkerli yamaçlar ve meşe ormanları
Yükseklik : 400-1800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : GB. ve O. Asya, Afganistan ve Transhazar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GAZİANTEP, HAKKARİ, MARDİN, SİİRT, ŞIRNAK, BİTLİS, ELAZIĞ, ERZİNCAN, KAHRAMANMARAŞ
Based on Grids:
B7, B8, B9, C6, C8, C9, C10