Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Cerasus DUHAMEL
Taxon : Cerasus vulgaris MILLER

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı veya küçük ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-5
Habitat : ekili yerler
Yükseklik : -1--1
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AMASYA, VAN
Based on Grids:
A6, B9, B10