Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Filipendula MILLER
Taxon : Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Filipendula
Species Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : yaş çayırlıklar, dereler
Yükseklik : 1400-2285
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu, O. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, K. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARS, HAKKARİ, BİTLİS, ANKARA, KAHRAMANMARAŞ, MUŞ, RİZE, TOKAT, TUNCELİ
Based on Grids:
A3, A6, A8, A9, B4, B6, B7, B8, B9, C9, C10