Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Rubus L.
Taxon : Rubus idaeus L.

Vernacular Names of The Taxon
Ahu dudu,   Moruk,   Totuk (Kars)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Rubus
Species Rubus idaeus L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : ormanlar, çayır kenarları, taşlık yamaçlar
Yükseklik : 900-2200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : D. Asya ve G. Amerika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, KARS, BURSA, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, SİNOP, TRABZON
Based on Grids:
A2, A5, A7, A8, A9