Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Rubus L.
Taxon : Rubus caesius L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Rubus
Species Rubus caesius L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : güneşli veya gölgeli dereler veya nehirler
Yükseklik : 800-2000
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : B. ve GB. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa´nın Çoğu, Kafkasya, K. Irak, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, IĞDIR, HAKKARİ, ANKARA, ARTVİN, BURSA, ERZİNCAN, ERZURUM, NİĞDE, VAN, YOZGAT
Based on Grids:
A2, A3, A4, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C5, C6, C9, C10