Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Potentilla L.
Taxon : Potentilla humifusa WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Potentilla
Species Potentilla humifusa WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : alpin meraları
Yükseklik : 1000-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : G. Rusya, Kafkasya, K. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KASTAMONU, AĞRI, ARTVİN, ERZURUM, SİVAS, TRABZON
Based on Grids:
A4, A7, A9, B6, B8, B10