Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Potentilla L.
Taxon : Potentilla speciosa WILLD. var. speciosa WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Potentilla
Species Potentilla speciosa WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kalkerli uçurumlar
Yükseklik : 450-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., O., G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Balkanlar, Girit, Suriye, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
OSMANİYE, HAKKARİ, DENİZLİ, GÜMÜŞHANE, İÇEL, KONYA, SİVAS, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A7, B3, B6, B7, B9, C2, C4, C5, C6, C9, C10