Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Sibbaldia L.
Taxon : Sibbaldia parviflora WILLD. var. minor BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Sibbaldia
Species Sibbaldia parviflora WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : odunsu ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : yaş toprak kar parçaları, otlaklar
Yükseklik : 1500-3650
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KB. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Yugoslaveyaa, K. Irak, Kafkasya, K. ve B. İran, Afganistan, Himalayalar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, BİNGÖL, BURSA, GÜMÜŞHANE
Based on Grids:
A2, A7, A8, B10, C10