Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Alchemilla L.
Taxon : Alchemilla sericea WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Alchemilla
Species Alchemilla sericea WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık dağ yamaçları
Yükseklik : 2200-3700
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : KD. ve GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, KD. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE
Based on Grids:
A7, A8, A9, C9, C10