Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Alchemilla L.
Taxon : Alchemilla erythropoda JUZ.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Alchemilla
Species Alchemilla erythropoda JUZ.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : aplin otlaklar, kayalık yamaçlar
Yükseklik : 1700-3450
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : O. Avrupa, K. Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Gürcistan, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, IĞDIR, ARDAHAN, AĞRI, ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A3, A7, A8, A9, B9, B10