Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Alchemilla L.
Taxon : Alchemilla surculosa FRÖHNER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Alchemilla
Species Alchemilla surculosa FRÖHNER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : Abies ormanları, kuru yamaçlar, dereler
Yükseklik : 1800-2900
Endemik : Endemik değil
Element : Hirkan-Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KASTAMONU, ARTVİN, ORDU
Based on Grids:
A4, A6, A8, B10