Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Alchemilla L.
Taxon : Alchemilla compactilis JUZ.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Alchemilla
Species Alchemilla compactilis JUZ.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : çayırlıklar, dere kenarları
Yükseklik : 1100-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KB., D. ve O. Anadolu
Genel Dağılımı : K. İran, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARS, HAKKARİ, BİTLİS, NİĞDE, VAN
Based on Grids:
A3, A9, C5, C10