Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Alchemilla L.
Taxon : Alchemilla minusculiflora BUSER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Alchemilla
Species Alchemilla minusculiflora BUSER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : alpin çayırlıklar, dere kenarları
Yükseklik : 2300-2600
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, GİRESUN, TRABZON
Based on Grids:
A7, B10