Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Rosa L.
Taxon : Rosa hemisphaerica J. HERRM.

Vernacular Names of The Taxon
Kadıngöbeği (Çepni, Gemerek-Sivas)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Rosa
Species Rosa hemisphaerica J. HERRM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : yerli kuru habitatlar, derin dereler, yamaçlar ve kireçtaşı kıyıları, volkanik kayalıklar
Yükseklik : 800-1800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Ermenistan, K., KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ÇANKIRI, ANKARA, ÇORUM, ELAZIĞ, ERZURUM, KONYA, NEVŞEHİR, SİVAS, UŞAK, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A4, A5, A8, A9, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C10