Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Rosa L.
Taxon : Rosa pimpinellifolia L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Rosa
Species Rosa pimpinellifolia L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kuru seyrek kayalık yamaçlar veya kıyılar kireçtaşı veya volkanik yamaçlar
Yükseklik : 1200-2750
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : D. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : B. ve G. Avrupa, GB. ve O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, ARDAHAN, ÇANKIRI, AĞRI, ERZURUM, KONYA, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A4, A8, A9, B8, B9, B10, C4