Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Rosa L.
Taxon : Rosa montana CHAIX subsp. woronowii (LONACZ.) Ö. NILSSON

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Rosa
Species Rosa montana CHAIX

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : çam ormanları, koru kenarları, açlılık kayalar ve yamaçlar, çayırlar
Yükseklik : 1700-2750
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Gürcistan, Ermenistan, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, AĞRI, ARTVİN, GÜMÜŞHANE, RİZE, SİVAS
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B9, B10