Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Cotoneaster MEDIK.
Taxon : Cotoneaster multiflorus BUNGE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Cotoneaster
Species Cotoneaster multiflorus BUNGE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : seyrek ormanlar, nemli K. yamaçlar, nehir üstleri
Yükseklik : 1250-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, O. Asya, D., O. Çin

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, HAKKARİ
Based on Grids:
A9, B10, C9, C10