Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Sorbus L.
Taxon : Sorbus persica HEDL.

Vernacular Names of The Taxon
Üvez,   Övez,   İvaz,   Eyvaz

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Sorbus
Species Sorbus persica HEDL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ağaç veya çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : Juniperus ormanı, kayalık açık yamaçlar, çalılar, ormanlar, bireysel
Yükseklik : 700-2500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, Azerbaycan, K. ve B. İran, Horasan, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ARTVİN, BİNGÖL, İÇEL, VAN
Based on Grids:
A9, B8, B9, C5, C10