Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Sorbus L.
Taxon : Sorbus umbellata (DESF.) FRITSCH var. orbiculata (KARPATI) GABR.

Vernacular Names of The Taxon
Üvez

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Sorbus
Species Sorbus umbellata (DESF.) FRITSCH

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı veya ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : kayalık ormanlar, yamaçlar, meşe ormanları
Yükseklik : 2500-2500
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kıbrıs, Kafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, ARTVİN, İÇEL
Based on Grids:
A9, B10, C5