Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Malus MILLER
Taxon : Malus sylvestris MILLER subsp. orientalis (A. UGLITZKICH) BROWICZ var. orientalis (A. UGLITZKICH) BROWICZ

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Malus
Species Malus sylvestris MILLER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : ormanlar, karışık çalılar, kayalık yamaçlar, dereler, arazi kenarları
Yükseklik : 150-2000
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Türkiye (O. Anadolu hariç)
Genel Dağılımı : Kırım?, Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, KARS, HAKKARİ, KASTAMONU, BİTLİS, AMASYA, ANTALYA, BURSA, ÇANAKKALE, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, İÇEL, KAHRAMANMARAŞ, MUŞ, TEKİRDAĞ, BAYBURT
Based on Grids:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B7, B8, B9, C3, C5, C9, C10