Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Pyrus L.
Taxon : Pyrus syriaca BOISS. var. microphylla ZOH. EX BROWICZ

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Pyrus
Species Pyrus syriaca BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : kuru taşlı yamaçlar, orman kalıntıları, tarla kenarları
Yükseklik : 500-2000
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, İÇEL, MALATYA, VAN
Based on Grids:
B7, B9, C4, C9, C10