Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Pyrus L.
Taxon : Pyrus salicifolia PALLAS var. salicifolia PALLAS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Pyrus
Species Pyrus salicifolia PALLAS

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : kuru taşlı yamaçlar
Yükseklik : 1700-1900
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, ERZURUM
Based on Grids:
A9, B10