Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Onagraceae
Genus : Epilobium L.
Taxon : Epilobium palustre L.

Vernacular Names of The Taxon
Yakı Otu

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Myrtales
Family Onagraceae
Genus Epilobium
Species Epilobium palustre L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : bataklık zeminler
Yükseklik : 600-2440
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Anadolu
Genel Dağılımı : Circumboreal

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARS, AĞRI, ANTALYA, BURSA, KAYSERİ, RİZE
Based on Grids:
A2, A3, A8, A9, B5, B9, B10, C4