Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Onagraceae
Genus : Epilobium L.
Taxon : Epilobium algidum BIEB.

Vernacular Names of The Taxon
yakı Otu

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Myrtales
Family Onagraceae
Genus Epilobium
Species Epilobium algidum BIEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : su birikintileri, ıslak çağıllıklar
Yükseklik : 420-3500
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, IĞDIR, HAKKARİ, AĞRI, ARTVİN, RİZE, SİVAS, TRABZON
Based on Grids:
A3, A6, A8, A9, B10, C9